Keittiomaailma.Prod

Vastuullisuus

Vastuullisuus on meille erittäin tärkeä asia ja keskeinen osa toimintaamme. Haluamme osaltamme edistää kestävää tulevaisuutta ja sitä, että voit asiakkaanamme huomioida kestävän kehityksen myös keittiössäsi. Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa niin tuotteidemme kuin prosessiemme ympäristöominaisuuksia sekä minimoida näiden mahdolliset negatiiviset vaikutukset ihmisille ja maapallolle. Alla esittelemme meidän tapamme toimia.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖMME SEKÄ FOKUS

KUUNTELEMME SIDOSRYHMIÄMME

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme, kuten sijoittajien, kuluttajien, B2B-asiakkaiden, henkilöstön, kumppanien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Heidän tarpeidensa, odotustensa ja vaatimustensa jatkuva ja järjestelmällinen huomioon ottaminen auttaa meitä kehittämään laadukkaita ja hintansa arvoisia tuotteita. Näin mahdollistetaan elintapojen kestävyys nyt ja tulevaisuudessa. Sidosryhmien odotukset sekä oma strateginen arviointimme muodostavat pohjan kestävän toimintamme periaatteille.

VASTUULLISUUS ON TUOTEKEHITYKSEMME TÄRKEIN PAINOPISTE

Merkittävimmät ympäristövaikutuksemme liittyvät myymiimme tuotteisiin ja siihen, miten niitä käytetään. Me haluamme osaltamme vaikuttaa kestävämpään kehitykseen auttamalla asiakkaitamme elämään kestävämpää elämää keittiöissään. Siksi kestävä kehitys on tuotesuunnittelumme ja -kehityksemme keskeisin elementti.

EDISTÄMME HANKINNOILLAMME VASTUULLISUUTTA IHMISTEN JA MAAPALLON HYVÄKSI

Pyrimme yhteistyön kautta parantamaan suhdettamme toimittajiin, varmistamaan parhaat laatustandardit ja luomaan kestävän toimitusketjun. Suoritamme säännöllisesti auditointeja toimittajiemme parissa välttääksemme hankintaprosessiin liittyvät yhteiskunnalliset, ekologiset ja eettiset riskit ja kannustaaksemme toimittajia parantamaan kestävää kehitystä tukevaa toimintaansa.

KESTÄVYYS VAIKUTTAA MYÖS MATERIAALIVALINTOIHIMME

Tuotteemme on valmistettu pääasiassa puusta. Puu on laadun ja ympäristön kannalta hyvä materiaali, kunhan se on tuotettu laillisesti ja vastuullisesti hoidetuissa metsissä. Puuntoimittajamme ovat valtaosin eurooppalaisia, ja niiden kaikkien on noudatettava EU:n puutavara-asetusta sekä koko konsernia koskevia metsänhoidollisia menettelytapojamme. Materiaalivalinnoillamme varmistamme, että käyttämämme puutavara on ympäristön ja yhteiskunnan kannalta vastuullisesti tuotettua.

YMPÄRISTÖ- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

Vastuullisuus on liiketoimintastrategiamme ytimessä, ja tavoitteenamme on olla edelläkävijä omalla toimialallamme kiintokalusteiden valmistajana. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä Nobian arvot ja periaatteet (CoC) ohjaavat toimintaamme sekä yhteistyötä toimitusketjussamme.

Käymme aktiivista ja avointa keskustelua eri henkilöstöryhmien, asiakkaiden, palveluntuottajien, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa sekä arvioimme trendejä, markkinoiden kehitystä ja mahdollisuuksia toimialallamme ympäristövaikutuksiin ja turvallisuuteen liittyen. Lue ympäristö- ja turvallisuuspolitiikastamme lisää täältä.

Olemme osa Nobia AB:tä, Euroopan johtavaa keittiöasiantuntijayritystä. Siksi pystymme vaikuttamaan koko konsernia koskeviin prosesseihin ja tekemään kestävästä kehityksestä osan liiketoimintaamme ja työskentelyämme. Lue lisää kestävän kehityksen toiminnastamme täältä.

Marbodal - bänkskiva Venato Scuro